Brigom za Jedno zdravlje smanjuje se rizik od budućih pandemija

Zagreb, 3. studenoga 2022. – Kako bi se u budućnosti spriječile pandemije poput one bolesti COVID-19, nužno je ojačati suradnju stručnjaka iz područja zdravstva, veterine i zaštite okoliša.

Zaključak je to okruglog stola održanog u povodu Svjetskog dana Jednog zdravlja na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Jedno zdravlje svjetska je inicijativa koja promiče interdisciplinarnu suradnju u očuvanju zdravlja ljudi, životinja i okoliša.

„Pojedinac, organizacija ni pojedini sektor ne može samostalno odgovoriti na izazove koji se otvaraju pred javnim zdravljem. Ugroze koje nam prijete, traže integriran pristup koji za cilj ima održivu ravnotežu i optimalizaciju zdravlja ljudi, životinja i okoliša. Njihova su zdravlja usko povezana i međuovisna“, istaknula je prim. dr. Vera Katalinić-Janković, posebna savjetnica ministra zdravstva.

Jedno zdravlje pojam je koji se koristi od 80-ih godina prošlog stoljeća, no na važnosti je dobio u ovom stoljeću kada je čovječanstvo ugrozio niz zoonoza, bolesti zajedničkih ljudima i životinjama. Među tim su zoonozama, uz COVID-19, SARS, MERS, ptičja gripa i groznica Zapadnog Nila.

Izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek, voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i praćenje virusnih zoonoza pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, kazala je kako do nove zoonotske epidemije može doći, no da čovječanstvo od nje ne treba strahovati. Smatra kako se za nju treba što bolje pripremiti. Važnu ulogu u tome ima i pravodobna virološka dijagnostika. Zbog toga Referentni centar za dijagnostiku i praćenje virusnih zoonoza kontinuirano unaprjeđuje postojeće i uvodi nove dijagnostičke metode te provodi praćenje prisutnosti i proširenosti uzročnika zoonoza.

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, Program UN-a za okoliš, Svjetska zdravstvena organizacija i Svjetska organizacija za zdravlje životinja pokrenuli su zajednički akcijski plan Jedno zdravlje. Tim se planom, kazala je voditeljica Odjela za opću zdravstvenu ekologiju HZJZ-a i članica Tehničke savjetodavne skupine Jedno zdravlje Regionalnog ureda SZO-a za Europu doc. dr. sc. Nataša Janev Holcer, namjeravaju, među ostalim, ojačati zdravstveni sustavi zemalja te smanjiti rizici od zoonotskih epidemija i pandemija. Planom se želi i obuzdati tiha pandemija antimikrobne rezistencije te upravljati rizikom za sigurnost hrane.

„Ministarstvo poljoprivrede osigurava financijska sredstva u područjima od najveće koristi za građane te primarne proizvođače i prehrambenu industriju u Republici Hrvatskoj, tako da se mogući negativni učinci izbijanja zaraznih bolesti životinja i zoonoza u potpunosti spriječe ili svedu na najmanju moguću mjeru. Prevencija je prioritet u kontroli zoonoza. U tom segmentu posebno ističemo ostvarene statuse države službeno slobodne od bruceloze goveda i bjesnoće koji su dokaz dobre organiziranosti i uspješnog rada veterinarske službe u Republici Hrvatskoj te čvrsta garancija svim građanima u očuvanju javnog zdravlja kao prioriteta veterinarske struke i Ministarstva poljoprivrede“, rekla je dr. sc. Ivana Lohman Janković, voditeljica Službe za zdravlje životinja Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede.

Ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Aljoša Duplić kazao je zdrav okoliš preduvjet za čist zrak, pitku vodu i zdravu hranu. Govoreći o Jednom zdravlju pojasnio je da taj koncept ističe važnost očuvanih ekosustava i usluga koje nam ekosustavi pružaju. Priroda nudi rješenja za ublažavanje utjecaja klimatske krize na zdravlje ljudi. Poručio je da su nezadiranje u prirodna staništa divljih vrsta i obnova ekosustava jedan su od preduvjeta javne zdravstvene sigurnosti.

„Treba izbjegavati kontakt ljudi, domaćih životinja i kućnih ljubimaca s divljim životinjama. Ponovo se pojavila ptičja gripa, pa uzgajivači peradi trebaju spriječiti njihov kontakt s divljim pticama. Bilo tko tko uoči neuobičajeno ponašanje koje ukazuje na bolest divlje životinje ili opazi njezino uginuće, o tome treba obavijestiti nadležne veterinarske službe kako bi se utvrdilo je li riječ o nečemu što može biti izvor zaraze za ljude“, poručio je doc. dr. sc. Vladimir Savić, voditelj Nacionalnog referentnog laboratorija za influencu ptica i newcastlesku bolest i zamjenik predstojnika Centra za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta.

Okrugli stol o Jednom zdravlju moderirao je prof. dr. sc. Ljubo Barbić, redoviti profesor i voditelj Virološkog laboratorija Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je istaknuo kontinuiranu suradnju veterinarske struke i liječnika u suzbijanju zoonoza koju je u vremenu globalizacije potrebno dodatno intenzivirati i institucionalizirati.

Dekan VEF-a prof. dr. sc. Marko Samardžija istaknuo je da je upravo veterina struka koja štiti zdravlje ljudi i životinja zbog čega je slogan fakulteta „U službi Jednog zdravlja“.

Svjetski dan Jednog zdravlja obilježava se od 2016. godine. Inicijator okruglog stola kojim je taj dan obilježen u Hrvatskoj, je Veterina portal.

 

 

Oglas

Komentiraj

komentari