I djevojčicama i dječacima jednako su važni očevi kao i majke

Oba su roditelja važna za zdrav razvoj djeteta. Djeci je potrebna ravnoteža u odnosu na majčin odgojni stil. Djevojčicama je tata potreban da bi mogle pravilno razvijati odnos prema suprotnom spolu, a dječacima da bi se mogli identificirati sa svojim spolom.

Djeca koja rastu uz intenzivno prisustvo oca imaju veće šanse za pravilan razvoj i razvijanje pozitivne slike o sebi. Istraživanja pokazuju da ova djeca ranije (u odnosu na djecu koja rastu bez prisustva oca) progovore, prohodaju, radoznalija su… U kasnijoj fazi brže se navikavaju na vrtić i školu, lakše uklapaju u vršnjačku grupu, lakše prihvaćaju autoritet učiteljice, brže uspostavljaju radne navike. U još u kasnijem dobu, otac postaje važan kao sugovornik, odrastao autoritet, prijatelj…
Očevi se drugačije ponašaju prema djeci nego mame. Oni to ne čine bolje ili lošije, već različito, a za djecu je veoma korisno da imaju različitosti u socijalnim kontaktima s roditeljima. Zato je važno da mame dozvole tatama i djeci da sami grade svoj odnos, a ne da one kanaliziraju njihove eventualne sukobe.
Zbog nedovoljnog prisustva očeva, često se zanemari uloga oca u podizanju djeteta tijekom prvih godina života, pa odgovornost za odgajanje uglavnom pripada majkama. Ali važno je podsjetiti se da su roditelji podjednaki u svojim ulogama majke i oca, da je roditeljska odgovornost velika, ali zajednička i važno je, da je preuzmu oba roditelja. Suštinska pitanja u roditeljstvu mogu i trebaju se donositi zajednički.
Kako se očevi mogu uključiti?
Ljubav i poticaji oca su bitni za svako dijete. Djeca čiji su očevi od rođenja bili aktivno uključeni u njihovu njegu postižu bolje rezultate u školi, zreliji su, imaju manje problema u ponašanju. Često čujemo da je za odrastanje dječaka važna upravo očeva figura. Međutim, to je pogrešno, očevi su podjednako važni i za djevojčice i za dječake.
Savjeti za tate:
S vremenom koje provodite zajedno, ljubavlju i nježnošću koje im pružate, vi i vaše dijete razviti ćete specifičan i sasvim poseban odnos, koji je jednako važan kao i povezanost između majke i djeteta.
Budite partner pri porođaju – prisustvo rođenju djeteta će vas uvesti u roditeljsku ulogu i više povezati s bebom.
Educirajte se – samostalno čitajte i upoznajte se s razvojem i potrebama vašeg djeteta.
Ne brinite – odgajanje djeteta nije lak posao, ali to je nešto što se uči svakodnevno. Svi roditelji se suočavaju sa strahom da li oni to mogu, znaju i hoće li se snaći.
Uključite se – mame često imaju potrebu nadgledati i obavljaju sve poslove oko djeteta. Važno je za vas kao oca, a i zbog djeteta, kao i fizičkog i psihičkog zdravlja vaše partnerice, da preuzmete dio obaveza. Čak i ako se ona tome protivi, “uskočite” i preuzmite dio poslova i igara. Nećete požaliti.
Ne popuštajte – jer imate pravo na povezivanje s bebom. Ako vas žena kritizira, podsjetite je da ste sposobni brinuti se o djetetu i da vam treba pružiti priliku. Ponekad i same mame nesvjesno preuzimaju potpunu kontrolu nad podizanjem djeteta i isključuju tatu iz njegove prirodne uloge.
Uzmite dijete u naručje, odvedite ga u šetnju, čitajte mu, provodite s njim vrijeme – što više vremena posvetite djetetu, ono će se uspješnije razvijati, a vi ćete se još čvršće vezati za dijete. To je ono što je i važno da stvorite jake i zdrave odnose, koji će kasnije, biti vaša snaga u brojnim životnim izazovima.
Igrajte se – očevi komuniciraju s djecom drugačije nego majke i to je u redu, čak i poželjno za djetetov razvoj. Različitost daje djetetu više znanja i iskustva. Polazeći od toga da je, s razvojnog stanovišta, za očeve karakteristična tjelesna igra, savršen kontrast majčinom nježnijem i brižnijem pristupu. Dakle, ne oklijevajte, ponudite djetetu let avionom, jahanje na konju i slična iskustva, ali nemojte se ograničiti samo na te načine igre – Budite i nježni, jer vi to znate, gotovo jednako kao i mame.
M.Z.

Oglas

Komentiraj

komentari