Kako s djecom razgovarati o potresu i kako se ponašati

Kada se radi o ponašanju pred djecom, važno je ostati što mirniji. Roditelji su djeci primjer kako se nositi u stresnim i opasnim situacijama. Ta ponašanja onda ona usvajaju i sama se tako ponašaju u kriznim siuacijama.

Međutim, ostati miran ne znači i prikrivati vlastite emocije. Recite da vas je strah i objasnite zašto. Izbjegavanje razgovora o potresu ili uvjeravanje da se više neće dogoditi neće pomoći. Tako dijete može samo još više biti uplašeno ili izgubiti povjerenje u vas ako se potres ponovo dogodi.

Dajte i djeci priliku neka izraze svoju zabrinutost i strah. Neka nacrtaju ono što ih plaši ili pak možete kroz igru proći cijeli događaj.

Objasnite djeci što se dogodilo. Starijoj djeci pokažite neki edukativni video s Youtuba. Ima jako zgodnih videa koji će djeci na jasan i zabavan način objasniti što je to potres, zašto se događa i što može očekivati nakon njega. Kada se bolje upoznamo s onim što nam je nepoznato, tada je strah manji.

Manja djeca neće razumjeti sve što im govorite vezano za potres, ali će čitajući vaš govor tijela, promatrajući vašu mimiku lica i slušajući vaš ton glasa dobiti poruku, sve je u redu ili nije u redu. A cilj je da im prenesete onu prvu poruku. Zato je važno da ste iskreni u razgovoru s djecom jer ako uvide nesklad između onoga što govorite i kako se ponašate, samo će se više zbuniti i dodatno uplaštiti. Malom djetetu nisu važne informacije o potresu, ali mu je važno da se uz vas osjeća sigurno, da zna da ćete ga zaštiti i sl.

Nemojte nikako zaboraviti na smijeh, zagrljaj i disanje. Čim malo razvučete usta u osmjeh, bolje se osjećate i tu pozitivnu energiju širite i na svoju djecu. Zagrljaj od 20 sekundi umiruje, eliminira stres i strah kako kod odraslih tako i kod djece. Disanje na trbuh će pomoći vama i djeci da se smirite u svega nekoliko sekundi. 3 do 5 puta duboko udahnite na nos, pri čemu se trbuh treba napuhnuti što je više moguće. Svaki izdah ide na usta dok ne ispustite sav zrak, pri čemu možete ispuštati i zvuk poput šššš kako bi dodatno otpustili napetost. Na ovaj način cijela pluća obogaćujemo s kisikom i smanjujemo stres u cijelom tijelu.

Oglas

Komentiraj

komentari