Korporativna kultura najveća kočnica ravnopravnoj zastupljenosti

Novo istraživanje koje je provela revizorsko-konzultantska tvrtka EY bavi se jednakošću spolova u poslovnom svijetu. Istraživanje koje je provedeno među 350 rukovoditelja 200 velikih kompanija iz sedam različitih industrija i 51 zemlje, otkriva kako samo 13 posto ispitanih očekuje značajno povećanje broja žena na rukovodećim pozicijama u idućih pet godina.

Istraživanje pod nazivom„Navigating disruption without gender diversity? Think again“ provedeno je na jednakom broju žena i muškaraca, a iz rezultata je vidljiv jasan nesklad između muške i ženske percepcije kada se govori o jednakosti spolova u poslovnom svijetu. Tako je 43 posto muškaraca i samo sedam posto žena navelo kako nedostatak ženskih kandidata predstavlja najveću prepreku za postizanje ravnopravne zastupljenosti spolova na rukovodećim pozicijama.

Prema EY-ovom istraživanju, najveći dio ispitanika, njih 69 posto vjeruje da će jednakost spolova unutar svoje branše postići u idućih 25 godina. Ovi rezultati su puno optimističniji od predviđanja Svjetskog ekonomskog foruma, koji procjenjuje da će trebati čak 117 godina do jednake zastupljenosti spolova u ukupnoj radnoj snazi.

Odgovarajući na pitanje koje su najveće kočnice ravnopravnoj zastupljenosti, ispitanice su na prvom mjestu istaknule korporativnu kulturu koja ih ne potiče dovoljno te organizacijsku pristranost, dok na treće mjesto stavljaju problematiku koja proizlazi iz osnivanja obitelji. „Ženama koje se uz karijeru spremaju zasnovati obitelj, ili već možda jesu supruge i majke, neizmjerno je važna podrška poslodavca kako bi mogle uskladiti svoje poslovne i privatne obveze. Ako vaš poslodavac zasnivanje obitelji te usporednu željuza radom i napredovanjem gleda kao najnormalniju stvar i pritom vam omogućuje fleksibilnost u radu, ne postoje barijere za razvoj karijere.“, komentira Lena Habuš, izvršna direktorica u EY-u Hrvatska.

Kada se govori o korporativnoj kulturi, žene i muškarci se slažu kako je potrebno stvoriti poticajnu atmosferu. Tako čak 59 posto muškaraca i 40 posto žena smatra kako je upravo korporativna kultura ona koja primarno omogućujenapredovanje i razvoj karijere žena. Na istoj listi se visoko našla i važnost mentorstva od strane korporativnih rukovoditelja te jaki ženski uzori.

Velike razlike ovisno o sektoru poslovanja

Istraživanje je provedeno u sedam različitih industrija: automobilska, potrošačka industrija i maloprodaja, elektroprivreda i komunalne usluge, industrija financijskih usluga, prirodnih znanosti te industrija nafte i plina. Među rezultatima posebno je zanimljiv podatak kako je industrija bankarstva i tržišta kapitala nadmašila  međusektorski prosjek, s 27 posto ispitanika koji očekuju značajno povećanje broja žena na rukovodećim pozicijama. S druge strane, samo 6 posto ispitanika iz industrije osiguranja očekuje takvu promjenu.

Istraživanje je također pokazalo da tek 44 posto anketiranih kompanija ima jasan sustav praćenja razvoja karijera žena. Iako više od polovice ispitanika (55%) prepoznaje potrebu za privlačenjem, zadržavanjem i promoviranjem ženakako bi one mogle napredovati na rukovodeće pozicije, samo 18 posto njih ima strukturirane programe za identifikaciju i razvoj žena u svojim organizacijama.

„Pružanje jednakih prilika za rad te napredovanje ženama i muškarcima je problem koji se mora razumjeti na svim razinama organizacije. Ako žene nemaju prave prilike i podršku na početku i u sredini svoje karijere, njihove šanse da se popnu do vrha su još manje.“, zaključuje Habuš.

Oglas

Komentiraj

komentari