Ljevoruka djeca i njihov svijet

Danas živimo u svijetu dešnjaka. Njima je sve prilagođeno, jer su ljevoruki ljudi u manjini. Ista priča je i s djecom. Stručnjaci tvrde da nasljeđe igra veliku ulogu, ali je bitan i utjecaj okoline, kao i eventualni živčani i motorički poremećaji.


Ljevorukost se ne može odmah uočiti, jer se razvija postepeno. Zbog toga roditelji ne mogu odmah znati kojom će rukom dijete pisati, jer mala djeca često podjednako koriste obje ruke.
Tek kada dijete napuni tri godine može se sa sigurnošću tvrditi da učestalo koristi jednu ruku.
Američki znanstvenici testirali su inteligenciju ljevorukih i desnorukih đaka i došli do zaključka da su rezultati govornog dijela testa bili jednaki za obje grupe, dok su u rješavanju vizualnih, prostornih zadataka (puzzle) dešnjaci postigli neznatno bolje rezultate.

Međutim, kada je u pitanju kreativnost, ljevoruki su bili znatno bolji. Razlog je u tome što ljevoruki češće koriste centre za govor na obje moždane strane, što potiče kreativnost. Mišljenja o ovom pitanju su podijeljena, ali je činjenica da je među umjetnicima čak 20 posto više ljevorukih.

Još jedno istraživanje dovelo je do zaključka da su ljevoruka djeca sklonija povredama. Figurativno, tvrde Znanstvenici, njima je sve naopako u odnosu na dešnjake. Ali, to nikako ne znači da su ljevoruka djeca trapavija od dešnjaka.

Njima je samo ponekad potrebno malo više vremena da uvježbaju određene vještine. Ako imate ljevoruko dijete možete mu pomoći razgovorom, objašnjenjima i praktičnim primjerima, što će pomoći da pravilno razvije motoriku i broj povreda svede na minimum.

Vrlo mali broj djece koristi obje ruke i u odraslijoj dobi. Takva djeca tu sposobnost mogu kontrolirati i kao odrasle osobe, no neku veću prednost ili manu time ne stječu, već samo ostalim ljevacima i dešnjacima izgledaju zanimljivo.
M.Z.

Oglas

Komentiraj

komentari