Medijska pismenost i medijski odgoj preduvjet za sigurnost djece na internetu

11. prosinca 2017. – U zaštiti djece od negativnih sadržaja u medijima najizraženiju ulogu imaju prije svega roditelji, odgajatelji u dječjim vrtićima te učitelji razredne nastave i nastavnici hrvatskoga jezika, koji su nositelji medijskog opismenjavanja djece u Hrvatskoj, moglo se čuti na znanstvenoj konferenciji „Medijski odgoj i zaštita dječjih prava” u organizaciji Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment te Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu. Konferencija je otvorila brojna pitanja koja se tiču nedovoljne razine medijske pismenosti, a glavni zaključak je kako promjene ne treba čekati, već djelovati.

Na konferenciji „Medijski odgoj i zaštita dječjih prava” se kroz 34 edukativna znanstvena rada, na kojima je radilo čak 70 autora, govorilo  o temama zastupljenosti i proučavanja medija u hrvatskom obrazovnom sustavu, važnosti kritičkog razmišljanja i stvaranja vlastitih medijskih sadržaja. Izloženi radovi nedvosmisleno sugeriraju kako je u današnje vrijeme pravovremen i učinkovit pristup medijskom opismenjivanju djece i mladih prijeko potreban. Također, u sklopu konferencije održan je i istoimeni okrugli stol na kojem su sudjelovali vodeći hrvatski stručnjaci i sveučilišni profesori. – izv. prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar, s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Maja Flego, dipl. paed., iz Ureda pravobraniteljice za djecu,dr. sc. Arijana Mataga Tintor iz Odjela za predškolski odgoj, obrazovanje i sport Grada Velika Gorica i doc. dr. sc. Igor Kanižaj s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, dok su u fokusu rasprave bile teme zaštite dječjih prava u medijima, promicanja dječjih prava i edukativne uloge medija.

Doc. dr. sc. Kanižaj kratko se osvrnuo na preliminarne rezultate istraživanja EU Kids Online prema kojem svako deseto dijete u dobi od 15 do 17 godina prihvaća sve zahtjeve za prijateljstvom drugih ljudi na društvenim mrežama, što ide u prilog tome da je edukacija preduvjet prevencije povrede sloboda i prava djece i mladih. „Situacija nije idealna nigdje, o čemu svjedoči podatak da je na razini EU samo sedam posto medija dionik projekata medijske pismenosti.“, rekao je doc. dr. sc. Kanižaj. Izv. prof. dr. sc. Zgrabljić Rotar pak smatra kako nema dovoljno literature za izučavanje medija i njihove uloge u opismenjavanju javnosti, dok Maja Flego iz Ureda pravobraniteljice za djecu ističe neprestanu borbu Ureda u zaštiti prava djece u  medijima te navodi kako Ured godišnje prima oko 1500 prijava za kršenje prava djece, od čega njih 45-50 vezano za zaštitu prava djece u medijima. Dr. sc. Mataga Tintor podsjeća da je medijski odgoj pravo svakog djeteta, ističući da programi za edukaciju postoje, no da ih je potrebno prilagođavati.

Konferencijom „Medijski odgoj i zaštita dječjih prava” željelo se ukazati na važnost medijske pismenosti i medijskog odgoja u 21. stoljeću te ujedno aktualizirati problematiku suodnosa medija i djece u Hrvatskoj koja proteklih nekoliko godina plijeni znatnu pozornost znanstvenika i šire javnosti. Organizatori konferencije koji su prepoznali važnost navedene problematike su Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, koja prva u ovom dijelu Europe izvodi cjelovito specijalizirano obrazovanje na području komunikacijskog menadžmenta, te Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu, koje kroz projekt „Djeca medija“ provodi sustavnu edukaciju o medijima te poticanje razvoja osviještenih korisnika i time utječe na poboljšanje medijske i komunikacijske kulture građana Republike Hrvatske.

Oglas

Komentiraj

komentari