Od danas više nema plaćanja 5 kuna naknade mjesečno za radijsku frekvenciju za sve korisnike s mjesečnom pretplatom

Posljednjim izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ukinuta je naknada od 5 kuna mjesečno za radijsku frekvenciju, koju su do sada plaćali korisnici mobilnih usluga s mjesečnom pretplatom.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijelo je izmjene Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra, koje se osim za korisnike određenih komunikacijskih sustava odnose i na cjelokupno građanstvo, odnosno privatne  i poslovne korisnike. Konkretno, ukida se odredba koja određuje naknadu za krajnju radijsku postaju u pretplatničkom sustavu plaćanja usluge, u iznosu od 60,00 kuna godišnje. Ovime će se korisnicima s mjesečnom pretplatom smanjiti financijsko mjesečno opterećenje za 5 kuna, a koje im je u ispisu mjesečnih računa bilo prikazano kao naknada za radijsku frekvenciju.

Kako bi se potaknula konkurentnost i povećala uporaba radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskim pojasevima 3, 5, 10 i 26 GHz naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za mreže točka-više točaka je smanjena na manje od polovice trenutnog iznosa. Ovi radiofrekvencijski pojasevi se trenutno ne koriste te je cilj ove mjere manjim cijenama privući potencijalne nove operatore ili druge korisnike, kako taj dio radiofrekvencijskog spektra ne bi stajao neiskorišten.

Dodatno, smanjena je i naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za međunarodne usmjerene veze tipa točka-točka iz razloga što se navedene naknade naplaćuju i u Republici Hrvatskoj i u državi u kojoj se nalazi druga krajnja točka veze, čime se jedna veza do sada praktično dvostruko naplaćivala.

Spomenuta smanjenja naknada će doprinijeti financijskom rasterećenju građana, kao i većoj uporabi radiofrekvencijskog spektra, koji je ograničeno opće nacionalno dobro.

Izmjene i dopune Pravilnika mogu se pronaći na http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_08_77_1786.html

Izvor: HAKOM

 

Oglas

Komentiraj

komentari