Pilot projekt u Gradu Zagrebu podloga je za nacionalnu strategiju „Ulaganja u rani razvoj djece“

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana ‘Zdravih gradova’ Grad Zagreb i Hrvatska mreža zdravih gradova predstavljaju strateški projekt sveobuhvatne zaštite djece od prvih tjedana trudnoće

Zagreb, 20. svibnja 2019. – Povodom obilježavanja Nacionalnog dana ‘Zdravih gradova’ Grad Zagreb u suradnji s Hrvatskom mrežom zdravih gradova predstavit će strateški projekt ‘Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu’ koji ima za cilj unaprijediti zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb djece kroz zajedničku suradnju institucija i konkretne mjere. Pilot projekt ulaganja u rani razvoj provodit će se u Gradu Zagrebu među prvima u Hrvatskoj te na taj način postati podloga za nacionalnu strategiju.

‘Projekt ulaganja u rani razvoj djece obuhvaća široki broj aktivnosti, a prva u nizu je posjet patronažnih sestara trudnicama već u 16. tjednu trudnoće u svrhu rane procjene njihovog zdravstvenog stanja, ali i informiranja o svim dostupnim zdravstvenim i socijalnim uslugama koje su vezane uz poboljšanje njihovog cjelokupnog zdravstvenog, emocionalnog i ekonomskog statusa. Patronažna sestra kada prvi puta dolazi u obitelj procjenjuje rizik po trudnicu i dijete te u slučaju opažanja određenog rizika informira roditelje gdje mogu potražiti pomoć’, predstavila je prof. dr. sc. Selma Šogorić, dr. med., spec. javnog zdravstva, predsjednica Hrvatske mreže zdravih gradova.

Lokalna samouprava uz već postojeće programe podrške (npr. trudnički tečajevi, priprema za roditeljstvo i sl.), može prema potrebi podržati i razvoj novih programa potpore vezanih uz najčešće zdravstvene rizike u trudnoći kao što su pretilost, povišeni tlak ili šećer u krvi. Drugi dolazak patronažne sestre je predviđen u 28. tjednu trudnoće kako bi provjerila je li se situacija unaprijedila.Nakon dolaska majke i novorođenčeta kući patronažna sestra ponovno posjećuje obitelj kao dio već postojeće usluge unutar sustava.

Radi ranog otkrivanja post porođajnih depresivnih poremećaja majke, patronaža ulazi u kuću i pet tjedna po porodu te kroz razgovor provodi ‘skrining’. Patronaža o svim zapažanjima redovito obavještava liječnika obiteljske medicine, a rodilje kojima je potrebna pomoću upućuje upravo njima te ih povezuje s Centrom za duševno zdravlje u zajednici.

U suradnji primarnog pedijatra i patronažne sestre prema novom prijedlogu provode se ciljani preventivni pregledi djeteta u dobi od 3, 6, 12 i 24 mjeseca pomoću GMCD upitnika (Guide For Monitoring Child Develpoment) kojim se prate odstupanja u rastu i razvoju djeteta. Upitnik je prikladan za ranu dijagnostiku kognitivnih, govorno-jezičnih, motoričkih, komunikacijskih i socijalno emocionalnih razvojnih poremećaja, uključujući i poremećaj iz autističnog spektra. Osim kontinuiranog praćenja i ranog otkrivanja razvojnih poremećaja, ovaj instrument uključuje i poticanje razvoja. Obitelji s djecom kod kojih su uočena odstupanja u rastu i razvoju pedijatar dalje prema potrebi upućuje u sustav rane dijagnostike, intervencije i rehabilitacije.

‘Provođenjem svih navedenih aktivnosti povećat će se pritisak na već preopterećen sustav rane dijagnostike i intervencije koji će postati ‘usko grlo’ ako ga, uz pomoć lokalne samouprave, ne učinimo dostupnijim spuštajući veći broj usluga na razinu Doma zdravlja, što mi u Gradu Zagrebu veći i činimo. Preduvjet za postizanje dobrih zdravstvenih ishoda je i bolje umrežavanje zdravstvenih ustanova radi omogućavanja boljeg protoka informacija o pacijentima među razinama zdravstvene zaštite te radi prenošenja znanja i iskustva’, istaknuo je dr.sc. Vjekoslav Jeleč, dr. med., pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba.

Povezivanje sa sustavom socijalne skrbi je osim kroz direktnu suradnju patronaže, liječnika obiteljske medicine i Centra za socijalnu skrb moguće ostvariti i kroz djelovanje socijalnih radnika u sustavu zdravstva koji su već zaposleni u općim i kliničkim bolnicama, ali ne i u sustavu primarne zdravstvene zaštite, tj. Domu zdravlja.

‘Iznimno smo ponosni što će upravo Grad Zagreb biti među prvim gradovima u Hrvatskoj u kojem će se provesti pilot projekt ulaganja u rani razvoj djece. Mi smo već napravili potrebne predradnje, izvidjeli stanje na terenu te ćemo uskoro biti spremni i za operativno provođenje programa koje će unaprijediti sveobuhvatnu zaštitu djece.’, istaknula je Ivana Portolan Pajić, dr. med., zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo.

 

Oglas

Komentiraj

komentari