Predstavljen ROK 4 – projekt hrvatskih i slovenskih partnera za očuvanje rukotvorskog nasljeđa

U okviru 3. javnog poziva operativnog programa Slovenija- Hrvatska 2007.-2013. sredstvima EFRR-a (Europskog fonda za regionalni razvoj) sufinanciran je ROK 4 – projekt hrvatskih i slovenskih partnera čija je svrha sistematično očuvanje rukotvorskog nasljeđa prenošenjem znanja sa starije na mlađu generaciju, osposobljavanje novih nosioca rukotvorskih zanata te upoznavanje s kulinarskim tradicijama pograničnih područja.

kovac

Partnere u projektu čine Ljudska univerza općine Šentjur, Ljudska univerza Kočevje, Turistička zajednica općine Štrigova, Turistička zajednica općine Marija Bistrica, a njegov završetak planiran je krajem ožujka 2016. godine.

U projekt je uključeno ukupno preko 200 osoba, a aktivno se kroz radionice educira 48 mladih osoba.Kroz cijeli projekt se mlađim generacijama nastoje prikazati dva stara zanata: jedan, koji je danas još živ i prakticiran od određenih obrtnika i jedan, specifičan za svako partnersko područje, a koji izumire.

Svaki od partnera u projektu predstavlja svoj specifični zanat:

Šentjur – pletarstvo (izrada košara i drugih pletenih predmeta)

Kočevje – intarzija (izrada predmeta od drva tehnikom mozaika)

Štrigova – kovaštvo (izrada predmeta od željeza)

Marija Bistrica – izrada drvenih igračaka i licitara

Na taj je način projektom uspostavljeno partnerstvo na širem pograničnom području koje obuhvaća područja uz istočnu i južnu granicu između Slovenije i Hrvatske: Savinjsku regiju, jugoistočnu Sloveniju, Međimursku i Krapinsko-zagorsku županiju.

Naime, pogranična područja Slovenije i Hrvatske njegovala su (i još uvijek njeguju) slične oblike raznih kulturnih i obrtničkih tradicija. Stari zanati su skoro identični i međusobno se razlikuju tek u tehnikama ili u upotrebi različitih materijala.

Svrha projekta je podizanje razine opće osviještenosti lokalnog stanovništva, osobito mladih osoba, o značenju i važnosti očuvanja rukotvorstva kao kulturnog nasljeđa i identiteta određenog područja te kao iznimnog razvojnog potencijala regije. Krajnji cilj projekta je da se ovo naslijeđeno bogatstvo očuva i proslijedi budućim naraštajima.

Partneri su zajedno oblikovali program edukacije, brošuru, kulturne manifestacije, čime se promiče suradnja između obrazovnih institucija i omogućava povezivanje s drugim institucijama.

Rezultati projekta

U okviru projekta proveden je 50 satni edukativni program u obliku radionica za mlade osobe u osnovnim i srednjim školama te drugim zainteresiranim institucijama za obrazovanje (4 edukativna programa s tri modula: stari obrt koji još uvijek živi; stari obrt koji izumire; izrada kruha). U Štrigovi je obnovljen prostor stare kovačnice koja će se nastaviti koristiti za daljnju edukaciju i turističku upotrebu. Trenutno je pri završetku izrada zajedničke web stranice te višejezične brošure i dvojezičnog video materijala u kojima će biti predstavljeni izabrani rukotvorski obrti s područja uključenih u projekt. Kod svakog partnera organizirana je i kulturna manifestacija s prezentacijom rukotvorskih obrta i kulinarskih posebnosti.

U Mariji Bistrici će se kulturna manifestacija ROK 4 – upoznajmo ljude i običaje Marije Bistrice, Štrigove, Šentjura i Kočevja održati u sklopu programa Advent u Mariji Bistrici koji se već tradicionalno svake godine održava u periodu 28. studenog do 20. prosinca, a ove godine će se održati 5. prosinca, unutar vikenda starih zanata. Posjetitelji će moći razgledati izložbu licitara i drvenih igračaka te će se moći aktivno uključiti u radionice pod mentorstvom starih majstora. Kroz popratni program predstavit će se raznolikost kulturne i gastro ponude svih partnera uključenih u projekt. Općina Marija Bistrica će se u kulturnom dijelu predstaviti nastupom limene glazbe i dječjim igrokazom „Bistrička bajka“.

Svi partneri i učesnici u projektu predstavit će se početkom 2016. na završnoj zajedničkoj prekograničnoj kulturnoj manifestaciji u Šentjuru, koja će biti i edukativnog karaktera.

Jedan od hvalevrijednih ciljeva projekta je uključivanje gospodarski slabih osoba i ciljnih skupina. Na ruralnom području s bogatim kulturnim nasljeđem postoje aktivne osobe, koje su često gospodarski slabe, ali imaju puno znanja o rukotvorskim zanatima, tradicijskom kulinarstvu i kulturnom nasljeđu općenito. Te osobe su aktivno uključene u projekt, da svoje iskustveno znanje prenesu na mlađe generacije, koje često proizlaze i iz socijalno slabih ciljnih skupina. U projektu su uspostavljeni uvjeti za jednake mogućnosti sudjelovanja bez obzira na spol, rasu, nacionalno podrijetlo, vjeru ili uvjerenje, invaliditet ili spolnu orijentaciju.

Kako područja pripadaju i među gospodarski slabija područja, ovakva inicijativa kroz potporu i korištenje EU sredstava pomaže razvoju lokalne zajednice.

Nakon završetka projekta uspostavit će se zajednička prekogranična nadgradnja projekta te zajedničko traženje novih izvora sredstava za suradnju u kulturnim projektima.

Ukupni iznos potpore: 175.268,06 €, a zatraženi iznos IPA sredstava iznosi 148.977,83 €.

A.M.

Oglas

Komentiraj

komentari