Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski poziva na upise u četvrtu generaciju programa Propedeutika psihoterapije

Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski provodi upise u četvrtu generaciju programa Propedeutika psihoterapije. Program je namijenjen osobama koje se žele obrazovati za Savjetodavnog terapeuta, a nemaju odgovarajuću visoku stručnu spremu. Program je odobren od strane Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske, a mogu ga upisati osobe koje imaju završene studije iz područja osim medicine, psihologije, rehabilitacije, logopedije, itd. (propisano Zakonom o djelatnosti psihoterapije).

Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski program provodi od studenog 2020. godine, a iduća grupa programa će krenuti od 2. ožujka 2022. Teorijska nastava izvodi se putem Zooma i mogu joj pristupiti polaznici iz cijele Hrvatske, a praktična nastava održava se uživo prema dogovoru s polaznicima u Zagrebu (ili njihovom mjestu stanovanja u većim gradovima). Nastava teorije izvodi se srijedom, četvrtkom i petkom od 17 do 20 sati.

Program osposobljavanja Propedeutika psihoterapije odobrio je SPUH Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske.
Trajanje: tri semestra (prvi i drugi semestar teorijska nastava, treći semestar praktična nastava)

Oblik nastave: predavanja, grupne i individualne vježbe, individualne i grupne konzultacije, praktična
nastava

Uvjeti za upis:

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij*

*Kako bi stekli licencu Savjetodavnog terapeuta potrebno je zadovoljiti tri uvjeta : visoka stručna sprema, završen studij Propedeutike psihoterapije i završen psihoterapijski pravac u minimalnom trajanju od tri godine. Na edukaciju se mogu primiti i osobe koje imaju višu stručnu spremu, no kako bi kasnije mogli dobiti licencu polaznici trebaju naknadno završiti i diplomski studij kako bi došli do visoke stručne spreme.

Isprave potrebne za upis (kopije) :
diploma

osobna iskaznica

rodni list

domovnica

Opis programa:
Propedeutika psihoterapije je program obrazovanja koji obuhvaća kombinaciju četiri područja, psihologije, medicine, socijalnog rada i rehabilitacijskih znanosti. Prilikom pohađanja edukacije polaznici će steći skup znanja i vještina potrebnih za obavljanje psihoterapije u čemu će im pomoći i praktična nastava.

Teorijski dio nastave obuhvaća psihijatriju, rehabilitaciju, biološku osnovu psihičkih procesa, opću psihologiju, psihoterapijske škole i teorije, razvojnu psihologiju, teorije ličnosti, socio kulturološki kontekst psihoterapije, etiku i specifičnosti znanstvenoistraživačkog rada u psihoterapiji. Praktični dio obuhvaća rad u zdravstvenim i psihosocijalnim institucijama, tutorske skupine i osobno iskustvo rada na sebi.

Cilj programa propedeutike psihoterapije je omogućiti edukaciju polaznicima kako bi stekli uvjete za dobivanje licence savjetodavnog terapeuta prema Zakonu o djelatnosti psihoterapije Republike
Hrvatske u slučajevima kada polaznik psihoterapijske edukacije ne ispunjava uvjete iz članka 5, stavka 3, podstavka 1 Zakona o djelatnosti psihoterapije, ali ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u nekom drugom području osim medicine, psihologije, socijalnog rada, edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, pedagogije, logopedije, obrazovanja i sestrinstva.

Praktična nastava
Praktična nastava odvija se u trećem semestru te se odvija na tri razine u ukupnom trajanju od 230 sati. Prvi dio praktične nastave odvija se u Klinici za psihijatriju Vrapče u trajanju od minimalno 60 sati, potom se 100 sati odvija u psihosocijalnim institucijama. Završni dio obuhvaća konzultacije kod registriranog psihoterapeuta (supervizija prakse od 20 sati te 50 sati rada na sebi).

Cijena osposobljavanja:

Jednokratna uplata: 18.500,00 kuna (za jednokratnu uplatu)

Plaćanje na rate: 19.900,00 kuna (za uplate do 12 obroka

Oglas

Komentiraj

komentari