Radi dobrobiti djece nastavnici kreću u borbu s rodnim stereotipima

Zagreb, 8. listopada 2021. – Nastavnici u osnovnim školama i odgajatelji u dječjim vrtićima mogu mnogo učiniti za suzbijanje rodnih stereotipa i promicanje rodne ravnopravnosti kod djece.

Naime, djeca već u vrtiću poslove počinju dijeliti na muške i ženske, a prihvaćeni stereotipi utječu na nastavak njihova obrazovanja, odabir zanimanja i zapošljavanje. Kako bi se stanje promijenilo, pokrenut je projekt „Jednakost IN – stereotipi OUT – Nastavnici za buduće generacije“ vođen motom Pobudimo jednakost!

Gradskoj vlasti iznimno je važno smanjenje rodnih stereotipa u društvu, a posebice u obrazovanju te promocija afirmativnih sadržaja o rodnoj ravnopravnosti. Naši učitelji i učiteljice, odnosno nastavnici i nastavnice su prenositelji znanja djeci i u tom smislu djeci u najranijoj dobi mogu pružiti drugačiju perspektivu na tzv. rodne uloge, afirmaciju svih pojedinaca u društvu, rodnu ravnopravnost, uključivost pojedinaca u društvu kako u Gradu Zagrebu, tako i šire. Posebno mi je drago da će u ovom projektu sudjelovati 19 zagrebačkih škola“, kazao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba na predstavljanju edukacijske platforme projekta.

Adresa platforme je www.kindle-equality.com. Tamo će nastavnici moći pronaći primjere rodnih stereotipa, informacije o njihovu razvoju te savjete kako ih dokinuti.

„Projektom želimo podići razinu svijesti stručnjaka u obrazovanju i predškolskih odgajatelja o vlastitim rodnim stereotipima i nesvjesnoj pristranosti. Dakle, ciljanom ćemo ih edukacijom o tome osvijestiti te im dati alate i znanje kojima će suzbiti rodne stereotipe koje sami imaju. Time će učenike i učenice potaknuti na izbor školovanja i zanimanja prema vlastitim afinitetima i talentima. Konkretno, djevojke koje to žele, potaknut će da biraju STEM zanimanja, a dečke ona odgajatelja, učitelja i druga pomagačka zanimanja. Nadamo se da ćemo utjecati na jačanje rodne ravnopravnosti u učionici“, rekla je Diana Kobas Dešković, predsjednica Instituta za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama.

Projekt je temeljen na istraživanju koje pokazuje da će se za zanimanja iz područja STEM-a odlučiti čak 40 posto dječaka te samo 13 posto djevojaka. Stručnjaci te brojke žele promijeniti.

U društvu još uvijek dominira koncept da su muškarci predodređeni za glavne uloge, iako su spolovi biološki puno sličniji nego što je to tradicionalno prihvaćeno u društvu. Određene podjele koje nalazimo u obrazovanju, su očigledan primjer promicanja rodnih stereotipa. Prisutnost takvih stereotipa u obrazovanju ima svoju refleksiju na područje tržišta rada gdje se uočava horizontalna segregacija koju obilježava pretežita orijentiranost žena na područje usluga te tri puta veća prisutnost muškaraca u području industrije. Ovaj projekt vidimo upravo kao jedan instrument kojim se intervenira u tradicionalne predodžbe o ulogama žena i muškaraca koje su prisutne u obrazovnom sustavu, a koje kasnije imaju svoj odraz na izbor zanimanja“, istaknuo je Kristijan Kevešević, zamjenik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

U projektu „Jednakost IN – stereotipi OUT – Nastavnici za buduće generacije“ sudjelovat će 600 obrazovnih djelatnika iz Hrvatske – Zagreba, Osijeka, Pule, Rijeke i Splita, te 70 nastavnika iz osnovnih škola u Beogradu.

Nositelj projekta „Jednakost IN – stereotipi OUT – Nastavnici za buduće generacije“ je Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mamaa partneri su Grad Zagreb i Asocijacija za afirmaciju potencijala žena iz Beograda. Projekt se provodi u razdoblju od 1. veljače 2021. do 31. siječnja 2023., a njegovu provedbu sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, jednakost i građanstvo). Vrijednost projekta je 354.217,08 EUR, od čega Europska komisija sudjeluje s 283.373,66 EUR.

Oglas

Komentiraj

komentari