U školu s osmijehom na licu! Praktikum kreće s programom Pripreme za školu!

Praktikum-centar za djecu i mlade provodi program Pripreme za školu za predškolarce i prvašiće kojima je potreban dodatni poticaj.

Program Priprema za školu osmišljen je na način da polaznici kroz igru, zabavu i druženje razvijaju samopouzdanje, radost učenja te usvajaju vještine važne za uspješno izvršavanje budućih školskih zadataka.

Program se provodi od 3. veljače 2020. kroz 30 radionica dva puta tjedno u trajanju od 60 minuta pod stručnim vodstvom, a termini radionica su ponedjeljkom i četvrtkom od 17:30-18:30 sati na lokaciji Gajeva 2, Centar grada.

Kako dijete najbolje pripremiti za novo životno razdoblje i nove izazove, pitanje je koje si postavljaju mnogi roditelji. Predškolsko vrijeme razdoblje je velikih promjena, kada se u djetetu bude novi interesi i urođena potreba za učenjem. Program Priprema za školu potiče razvoj sposobnosti važnih za uspješno izvršavanje budućih školskih zadataka metodama i postupcima koji odgovaraju interesima djece predškolske dobi i potiču daljnju radost za učenjem. Nit vodilja programa Priprema za školu je razvoj samopouzdanja kod svakog pojedinog djeteta, kao preduvjeta za daljnji razvoj svih ostalih vještina. Samopouzdana djeca, koja imaju povjerenje u vlastite sposobnosti, brzo se opuste u novim situacijama te uvjere kako se mogu nositi sa zahtjevima škole. Tako je cilj ovog programa, kroz funkcionalne igre i razvojno primjerene zadatke, omogućiti polaznicima uspjeh u različitim aktivnostima kojima potičemo razvoj povjerenja u sebe i svoje sposobnosti, kao preduvjet izgradnje samopouzdanja. U novom okruženju, vaši mališani napravit će veliki korak u socijalizaciji! Upoznat će nove prijatelje i naučiti kako se snaći u novoj okolini te pritom usvojiti poštivanje grupnih pravila i rješavanja konflikata.

Kroz razgovore u krugu razvijat ćemo komunikacijske vještine te će na taj način djeca učiti da ne govore svi u isti glas i kako govoriti pred skupinom kroz prepričavanje priča ili događaja. Uz kreativno izražavanje radit ćemo na poboljšanju grafomotorike, tako će djeca crtati različite simetrične forme, ravne i zaobljene linije koristeći se različitim bojama i materijalima od pijeska do pastela, sve do igara. Jezično izražavanje te interes za slova polaznici će razvijati kroz iskustvene aktivnosti, priče i društvene igre. Kroz program potaknut ćemo djetetovo razumijevanje pravila igre, što će mu kasnije poslužiti za lakše razumijevanje i primjenu uputa za rad koje daje učitelj te funkcioniranje u grupi.

Veliki izazov s kojim se djeca suočavaju polaskom u školu je usmjeravanje i zadržavanje pažnje. Okolina djeteta može uvelike utjecati na razvoj pažnje i koncentracije djeteta od najranije dobi, a intenzivan razvoj odvija se upravo u predškolskoj dobi. Tako su sve aktivnosti (poput raznih misaonih zadataka, zadataka opažanja i razvrstavanja, pričanja i prepričavanja priča, grafomotoričkih vježbi, društvenih igara…) kroz koje polaznici prolaze, usmjerene i na poticanje usmjeravanja i održavanja pažnje. Cilj programa je pripremiti dijete za uspješno praćenje nastave i usvajanje novih informacija.

Polaznici će prolaziti kroz različite aktivnosti i igre kojima će razvijati vještine potrebne za uspješnu prilagodbu zahtjevima škole poput pravilnog hvata olovke, prepričavanja kraćeg događaja ili priče u pravilnom slijedu, razumijevanja prostornih i vremenskih odnosa, odnosa broja, oblika i količine te poštivanja pravila i suradnje s drugima.

Pripreme za školu temelje se na kombinaciji edukativnih i kreativnih aktivnosti koje proizlaze iz psihologijskih spoznaja te elemenata waldorfske pedagogije. Polaznici kroz vođenu funkcionalnu igru razvijaju samopouzdanje te usvajaju znanja i vještine kako bi sam polazak u školu i učenje bilo zadovoljstvo kako za dijete, tako i za roditelja.

Više o programu na www.udruga-praktikum.hr ili na info@udruga-praktikum.hr

Oglas

Komentiraj

komentari