U Staroj Sušici nastaje multimedijski centar posvećen medvjedu, vuku i risu

Centar za posjetitelje Velike zvijeri otvorit će se u jesen iduće godine. Centar pridonosi razvoju goranskog turizma. Projekt u sklopu kojega nastaje, vrijedan je gotovo osam milijuna i dvjesto tisuća kuna, a Europska ga unija sufinancira sa sedamdeset posto

Ravna Gora, 15. veljače 2019. – Gorski kotar dobiva Centar za posjetitelje Velike zvijeri. Centar nastaje na mjestu ruševne zgrade kraj frankopanskog dvorca u Staroj Sušici u blizini Ravne Gore. Postojeća zgrada bit će rekonstruirana i prenamijenjena u Centar koji će u novome atraktivnom multimedijskom prostoru posjetiteljima nuditi cjelogodišnje turističko-edukativne sadržaje o smeđem medvjedu, sivom vuku i euroazijskom risu.

„Izgradnjom Centra za posjetitelje Velike zvijeri na održiv se način u funkciju stavlja vrijedna prirodna baština Primorsko-goranske županije. Realizacija projekta omogućit će stvaranje „zelenih“ radnih mjesta te doprinijeti kvalitetnijoj i održivoj turističkoj valorizaciji i promociji našeg Gorskog kotara”, kazao je Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije dodajući kako je upravo ta županija najbogatija po biološkoj raznolikosti u Hrvatskoj.

Gorski kotar jedno je od rijetkih područja u Europi gdje još uvijek žive sve tri velike zvijeri.

„Centar Velike zvijeri javnosti će goranski prostor predstavljati kao mjesto očuvanih krajobraznih i prirodnih vrijednosti, mjesto jedinstvenog suživota ljudi i velikih zvijeri te mjesto gdje su lokalno stanovništvo, gosti, stručnjaci i znanstvenici posvećeni zaštiti prirode“, kazala je Sonja Šišić, ravnateljica Javne ustanove Priroda, na predstavljanju projekta Centar za posjetitelje o velikim zvijerima. Projekt je to vrijedan gotovo osam milijuna i dvjesto tisuća kuna, a Europska ga unija sufinancira sa sedamdeset posto.

Centar Velike zvijeri najvidljiviji je dio projekta koji obuhvaća i niz aktivnosti vezanih uz edukaciju posjetitelja, istraživanja te razvoj turizma i gospodarstva goranskog kraja.

Ljepota naše zemlje i očuvane prirode jedan je od najvažnijih razloga dolazaka stranih gostiju, a aktivni turisti željni doživljaja netaknute prirode bilježe sve veći udio u tom broju. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Vlada u cjelini, a u konačnici i Europska unija, prepoznaju potencijal održivog razvoja i u tom smislu će europska bespovratna sredstva biti uvijek izdašna za takav vid razvoja naše zemlje”, kazao je Igor Kreitmeyer, pomoćnik ministra za zaštitu prirode u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Rahela Vitasović, direktorica Turističkog ureda općine Ravna Gora, istaknula je kako Centar za posjetitelje Velike zvijeri prati najnovije trendove u turizmu. Oni podrazumijevaju predstavljanje specifičnosti goranskog kraja na inovativan i zanimljiv način uz promicanje očuvanja njegove flore i faune.

„Ravna Gora i Gorski kotar ovime konačno dobivaju sadržaj za turizam koji traje svih 365 dana u godini. Centar Velike zvijeri poticaj je turistima da dolaze, a našim mladima da ovdje ostaju“, istaknuo je Mišel Šćuka, načelnik Općine Ravna Gora.

U Centru će biti otvorena dva nova radna mjesta.

Centar će se prostirati na 170 metara četvornih. Ulazni dio, među ostalim, sadrži pretprostor s informacijskim pultom te multimedijski izložbeni prostor posvećen trima velikim zvijerima. Suvremen, autentičan i iskustveno poticajan izložbeni postav svakoj zvijeri daje jednaki prostor. Iz izložbenog prostora stepenice vode u visoko potkrovlje gdje su previđene balkon-galerija i višenamjenska dvorana.

Posjetitelji će se u Centru moći uvući u medvjeđi brlog te na svodu upoznati sazviježđe posvećeno medvjedu, vuku i risu.

Među najzanimljivijim edukativnim materijalima koji se stvaraju, je Goranski bestijarij, zbirka istinitih zgoda i nezgoda te zanimljivosti vezanih uz velike zvijeri i njihov suživot s goranskim stanovništvom.

Javna ustanova Priroda provedbu projekta Centar za posjetitelje o velikim zvijerima započela je prošlo ljeto uz podršku Primorsko-goranske županije te u suradnji s Općinom Ravna Gora i Turističkom zajednicom općine Ravna Gora.

Projekt je odobren u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“, a sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 8.180.006,45 kuna, a ukupni prihvatljivi troškovi za sufinanciranje sredstvima Europske unije iznose 7.152.287,09 kuna. Unija sufinancira projekt s 5.006.600,96 kuna (70 %), a Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini s 1.062.989,30 kuna (15 % vlastitog učešća).

Projekt će biti dovršen u rujnu 2020. godine.

Oglas

Komentiraj

komentari