Za sigurnost biciklista potrebna je hitno donošenje Planova održive urbane mobilnosti

Potrebno je hitno provođenje mjera i aktivnosti za smanjenje opsega i posljedica stradavanja biciklista

Zagreb, 26. travnja, 2016.15 poginulih biciklista u 2015. više nego tijekom 2014. godine samo je jedan od razloga zbog kojeg su se na Fakultetu prometnih znanosti okupili brojni stručnjaci kako bi na okruglom stolu raspravljali o temi “Sigurnost biciklista & integracija biciklističkog prometa u gradski “.

Tijekom stručne rasprave predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Grada Zagreba, Fakulteta prometnih znanosti, Udruge Sigurnost u prometu,  NEXTBIKE – Sustav javnih bicikala d.o.o. i organizacija civilnog društva osvrnuli su se na nepovoljno stanje sigurnosti cestovnog prometa, posebno biciklističkog, koje najbolje ilustrira podatak o 15 poginulih biciklista 2015. više nego tijekom 2014. godine.

Biciklisti su jedna od najugroženijih skupina sudionika u cestovnom prometu u RH i EU. Za gotovo 60% fatalnih nesreća u kojima su smrtno stradali krivi su vozači bicikala što je posljedica nedovoljnog poznavanja osnovnih prometnih propisa i pravila te svijesti i percepcije rizika.To nedvojbeno upućuje na potrebu dodatne edukacije biciklista.

Temeljem provedenih istraživanja utvrđeno je da je osobito ugrožena dobna skupina biciklista starija od 65 godina sa čak 42% svih poginulih biciklista, a slijedi dobna skupina od 50. do 64. godine starosti.

Za sigurno sudjelovanje biciklista u prometu izuzetno je značajna i biciklistička infrastruktura koja je u većini hrvatskih gradova daleko od optimalne što neposredno utiče na opseg i posljedice stradavanja biciklista u cestovnom prometu, pogotovo gradskom.Zato je nužno da gradovi izrade i donesu odgovarajuće programske dokumente, Planove održive urbane mobilnosti kojima će se poticati ostvarivanje prometnih potreba građana nemotoriziranim modovima prometa te javnim prijevozom.

Temeljem provedene stručne rasprave nadležnim državnim i lokalnim tijelima predložiti će se žurno provođenje mjera i aktivnosti za smanjenje opsega i posljedica stradavanja biciklista te izrada i donošenje Planova održive urbane mobilnosti.

Na podizanju svijesti o društveno odgovornom ponašanju i nužnosti dodatne edukacije javnosti koja je ključna za smanjivanje ovog negativnog trenda stradavanja biciklista u cestovnom prometu djeluje i Zagrebačka pivovara kao pokrovitelj projekta Škola bicikliranja 18+ za edukaciju odraslih biciklista. U okviru nacionalne kampanje Razmisli koju Zagrebačka pivovara provodi već osmu godinu aktivno se zagovara odgovorna konzumacija alkohola i sigurno ponašanje u prometu.

A.M.

Oglas

Komentiraj

komentari