ZABA snižava kamate na kredite?

Stiže dobra vijest za sve dužnike kredita u Zagrebačkoj banci koja najavljuje niže kamate na kredite od 1. siječnja 2017.

Navodno će se kamatne stope umanjit između 0,18 i 0,34 postotna poena, ovisno o valuti i vrsti kredita, a bit će vidljive na ratama kredita koje dospijevaju u veljači.

Slijedom kretanja Nacionalne referentne stope (NRS) od 1. siječnja 2017. u Zagrebačkoj banci snižavaju se promjenjive kamate stope na postojeće kredite građanima.  Na postojeće stambene i druge kredite kod kojih se kao parametar koristi šestomjesečna NRS1, za kredite u kunama kamatna stopa smanjit će se za 0,22 postotna poena, dok će se za kredite vezane uz valutu EUR kamatna stopa smanjiti za 0,34 postotna poena. Kod ostalih postojećih kredita, kod kojih Banka koristi šestomjesečnu NRS2, doći će do smanjenja kamatne stope kredita u kunama za 0,18 postotnih poena, a za kredite vezane uz valutu EUR smanjenje će iznositi 0,34 postotna poena.

Zagrebačka banka će sve klijente do 15. prosinca 2016. pisano obavijestiti o navedenom smanjenju, o umanjenoj visini anuiteta, kao i o novom otplatnom planu.

Sljedeće usklađenje promjenjivih kamatnih stopa na kredite građanima bit će 1. srpnja 2017.

A.M.

Oglas

Komentiraj

komentari