IKEA donosi inovaciju u pročišćavanju zraka – pomoću zavjesa

Uskoro će biti moguće smanjiti uobičajeno onečišćivanje zraka u zatvorenim prostorijama – samo pomoću zavjesa. Površinska obrada na bazi minerala u kontaktu sa svjetlom omogućuje da nove IKEA zavjese unište onečišćujuće tvari u zraku.

Zagađenje zraka je globalni problem, koji se posebno ističe u velikim gradovima. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, oko 90% ljudi diljem svijeta udiše zagađeni zrak, što – prema procjenama – uzrokuje osam milijuna smrtnih slučajeva svake godine. IKEA se obvezala da će doprinijeti svijetu čistog zraka aktivno smanjujući onečišćujuće tvari u zraku i omogućujući ljudima da pročiste zrak u svojim domovima. GUNRID zavjesa za pročišćavanje zraka novi je korak na tom putu.

“Osim što će omogućiti kvalitetniji zrak kod kuće, nadamo se da će GUNRID povećati i svijest ljudi o zagađenju zraka u zatvorenom prostoru, potičući promjene u ponašanju koje doprinose svijetu čistog zraka”, kaže Lena Pripp-Kovac, voditeljica odjela održivosti u Inter IKEA grupi, i dodaje da je “GUNRID prvi proizvod koji koristi ovu tehnologiju, a daljnji razvoj će nam pružiti mogućnosti za buduće primjene i na drugim tekstilima.”

Zavjesa koristi jedinstvenu tehnologiju, koju je IKEA razvila posljednjih godina sa sveučilištima u Europi i Aziji, kao i sa svojim dobavljačima i inovatorima. Način na koji djeluje sličan je fotosintezi u prirodi – proces se aktivira i sunčevom svjetlošću i rasvjetom.

“Smatramo važnim raditi na proizvodima koji rješavaju stvarne probleme i koji su relevantni za ljude. Tekstil se upotrebljava u svim domovima, a stvorivši zavjese koje pročišćavaju zrak, omogućavamo pristupačna rješenja za pročišćavanje koja ne zauzimaju prostor, što u konačnici dovodi do ljepšeg i ugodnijeg doma “, kaže Mauricio Affonso, programer u IKEA Range&Supply.

Već dugi niz godina IKEA smanjuje onečišćenje zraka iz vlastitog poslovanja ukidanjem opasnih kemikalija i smanjenjem emisija u zrak. Prošle godine, IKEA je lansirala Better Air Now! inicijativu, čiji je cilj pretvoriti rižinu slamu – ostatak riže koji se tradicionalno spaljuje i znatno doprinosi zagađenju zraka – u novi obnovljivi materijal za IKEA proizvode. IKEA se također obvezala da će postati klimatski pozitivna do 2030. godine, smanjujući ukupni klimatski otisak za prosječno 70% po proizvodu (u usporedbi s 2016.).

U održivim naporima tvrtke IKEA sudjeluje i robna kuća IKEA Zagreb. Tako 98% utrošene električne energije u robnoj kući dolazi iz obnovljivih izvora, a 10% se proizvodi samostalno. Od prikupljenog otpada u robnoj kući 93% je reciklirano, dok i posjetitelji doprinose zaštiti okoliša i održivijoj budućnosti pa su tijekom poslovne godine 2018. (01.09.2017. – 31.08.2018.) donijeli 4,1 tonu madraca za recikliranje.

“Znamo da ne postoji jedinstveno rješenje za onečišćeni zrak. Stoga radimo dugoročno na pozitivnim promjenama kako bismo omogućili ljudima da žive zdraviji i održiviji život“, kaže Lena Pripp-Kovač.

GUNRID zavjesa za pročišćavanje zraka bit će dostupna u robnim kućama IKEA sljedeće godine.

 

Oglas

Komentiraj

komentari