Djeca u pandemiji – evo kako osigurati poticajno okruženje za najmlađe

U posljednjih godinu dana život nam se u potpunosti promijenio. Više no ikad bilo je potrebno stvoriti poticajno okruženje u kojem će djeca učiti, rasti i razvijati svoju kreativnu stranu. Magistre ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Snježana Punčikar i Ana Štefanec, voditeljice dječjeg vrtića Dobro Drvo, koji je zahvaljujući sredstvima Europskog socijalnog fonda unaprijedio ponudu programa, savjetuju kako razvijati kreativnost kod djece i stvoriti poticajno okruženje za njihov razvoj.

Stimulirajte potrebu za istraživanjem

Dijete treba istraživati svoje okruženje i kritički o njemu promišljati. Zapamtite kako je upravo okruženje treći odgojitelj – uz roditelje i odgojno-obrazovne stručnjake stimulira razvoj svakog djeteta. Istražujte nove prostore zajedno s djetetom, razgovarajte s njim i pretvorite svoje okruženje u prostor za igru. Neka ono stimulira dječju kreativnost i potrebu za eksperimentiranjem.

Fokusirajte se na dijete

Kreirati poticajno okruženje za učenje znači kreirati okruženje koje uvažava individualne interese i potrebe djeteta te omogućava cjeloviti razvoj i učenje. Ono podrazumijeva stvaranje socijalnog okruženja u kojem se svi uključeni subjekti jednakopravno i aktivno uvažavaju, fleksibilnog vremenskog okruženja u kojem se dnevne rutine prilagođavaju individualnim potrebama te prostorno-materijalnog okruženja koje potiče unapređenje svih razvojnih područja i istraživanje.

Poticajno okruženje počinje u vrtiću

Primjer pozitivnog okruženja, u kojem najmanji razvijaju svoju kreativnu stranu, je i dramski program vrtića Dobro Drvo. Kroz dramski program vrtića djeci je omogućen razvoj socio–emocionalnih vještina: kroz dramske i scenske aktivnosti djeca grade samopouzdanje, vježbaju metode uživljavanja u različite uloge i usvajaju vještine za kreativno izražavanje. U okviru programa djeca se izražavaju i samostalno osmišljavaju dramske predstave.

STEM i logopedski program

Kako bi se udovoljilo potrebama djece za usvajanjem vještina i ishoda učenja na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, osluškujući potrebe društva i vremena dječji vrtić Dobro Drvo je uz dramski razvio i dva dodatna programa: STEM i logopedski u koji se mogu uključiti i djeca iz socijalno i materijalno ugroženih skupina, a kojoj programi osiguravaju pravovremenu integraciju i savladavanje poteškoća. Sva tri programa kombinacija su odgojno-obrazovnih i pedagoških pristupa kojima se stvara poticajno okruženje i zadovoljavaju različiti aspekti razvoja djeteta te individualne potrebe i interesi svakog od njih.

Dobro Drvo nositelj je programa Dječji vrtić za skladniji obiteljski život i kvalitetniji razvoj djeteta koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Projekt je odobren u sklopu poziva Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Oglas

Komentiraj

komentari