Dodjela potpora otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europski unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2016. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Svi zainteresirani se mogu prijaviti do 31. listopada 2016. godine.

Saznajemo kako su potencijalni korisnici pravne i fizičke osobe – obrtnici sa sjedištem na otocima koji svoju djelatnost obavljaju na otocima. Zaposlenici koje zapošljavaju moraju imati  prebivalište na otocima i raditi kod istog poslodavca najmanje dvanaest mjeseci bez prekida. Udio vlasništva države, jedinice regionalne i lokalne samouprave u strukturi vlasništva korisnika potpora ne smije biti veći od 50% te otočni poslodavac ne smije biti financijska institucija (banka, osiguravajuće društvo, štedno-kreditna zadruga i sl.).

Korisnici  potpora  na  slabije razvijenim otocima  (prve  skupine)  imaju  pravo  na  potpore  u  iznosu  od  100%  jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću. Korisnici  potpora  na  razvijenijim otocima  (druge  skupine)  imaju  pravo  na  potpore  u  iznosu  od  50%  jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.

Tomislav Tolušić, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  naglasio je kako dodjela potpore otočnim poslodavcima ima za cilj pomoći u smanjenju troškova poslovanja, a time i stvoriti uvjete za očuvanje postojećih radnih mjesta. “Potpora omogućava lakše zapošljavanje novih djelatnika, unapređenje poslovanja i razvoj otočnog gospodarstva“ , istaknuo je Tolušić.

Otočni poslodavci mogu ostvariti najveći iznos potpore do 200.000 EUR-a (bruto iznos), tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući sve državne potpore i državne potpore male vrijednosti.

A.M.

 

Oglas

Komentiraj

komentari