eVisitor vikendaši

S obzirom na pojačani turistički promet u kategoriji obveznika vlasnika kuća ili stanova za odmor (vikendaša) te nastavno na učestale upite turističkih zajednica kao i samih vikendaša, Glavni ured Hrvatske turističke zajednice pripremio je dodatna pojašnjenja koja će biti od pomoći u postupanju u narednim mjesecima, a sve s ciljem manjeg opterećenja turističkih ureda, osoblja turističkih zajednica te samih vikendaša. Upute su objavljene na Internet stranicama eVisitor te su dostavljene i sustavu turističkih zajednica.

Omogućena je registracija vikendaša u sustav eVisitor bez osobnog dolaska u turističku zajednicu na način da obveznici mogu dostaviti turističkoj zajednici sve potrebne dokumente putem pošte, emaila ili faxa.

Za registraciju obveznika u sustav potrebni su OIB i identifikacijski dokument, a za registraciju pripadajućeg objekta, obveznik je dužan priložiti jedan od sljedećih dokumenata: kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga, rješenje o nasljeđivanju, rješenje o utvrđivanju posebnog poreza na kuće/stanove za odmor, rješenje o ozakonjenju nezakonito izgrađene zgrade, izvadak iz katastara, dokaz da je podnesen zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade, zbirne evidencije nadležnih tijela (npr. evidencija obveznika plaćanja komunalne naknade, evidencija obveznika plaćanja poreza na kuće i stanove za odmor i dr.).

Uz spomenutu mogućnost dostave podataka putem pošte, emaila ili faxa vikendaši mogu izvršiti registraciju i osobnim dolaskom u turističku zajednicu ili to za njih mogu učiniti članovi uže obitelji, prijatelji i sl., uz ovjerenu punomoć potpisanu od strane vlasnika objekta i ovjerenu kod javnog bilježnika. Ovjera punomoći isključivo se traži radi sprječavanja zlouporabe pristupa osobnim podacima obveznika odnosno kako bi se spriječile moguće krađe osobnih identiteta obveznika od strane trećih osoba.

Omogućeno je i kreiranje korisničkih podračuna unutar sustava eVisitor, stoga preporučujemo da vikendaši, umjesto da svoje pristupne podatke predaju na uporabu drugim osobama, za takve osobe otvore podračune. U tom slučaju osoba koja ima otvoren podračun dobiva svoje pristupne podatke koji su drugačiji od pristupnih podataka obveznika, te se u svakom trenutku može utvrditi tko je poduzeo kakvu aktivnost u sustavu.

Dodatno, svim korisnicima sustava eVisitor omogućena je prijava putem sustava e-Građani (odnosno NIAS). Prednosti prijave putem sustava e-Građani su te da obveznik nema potrebu za osobnim dolaskom u turističku zajednicu niti za korištenjem korisničkog imena, lozinka i TAN liste, već sustavu pristupa na jednak način kao i sustavu e-Građani.

Upute su dostupne ovdje

Izvor: HTZ

Oglas

Komentiraj

komentari