Novi „orli“ na kvarnerskom nebu

Sedam mladih supova iz Oporavilišta za bjeloglave supove Beli na otoku Cresu uspješno se vinulo u nebo.

Uz pet supova koji su trebali skrb ljudi nakon neuspješnih polijetanja iz gnijezda prošle godine, tu su i dva supa koja su se izlegla u Oporavilištu za divlje životinje Ruščica kraj Slavonskog Broda. Oni su posljednjih pola godine proveli u Belom, pripremajući se s ostalim supovima za prve velike letove. Ti supovi kojima su dana imena Đuro i Barbara, potomci su kvarnerskih supova Pepina i Brancine koji se zbog ozljeda nisu mogli vratiti u prirodu. Zahvaljujući inicijativi Udruge Griffon njihovi će potomci okušati život na slobodi.

Đuro i Barbara letnicu u Belom dijelili su sa supovima Wuhanom, Vrancem, Marinom, Angelom i Tarasom. Tim je supovima prošlo ljeto obilježeno neuspješnim napuštanjem gnijezda. Naime, bjeloglavi se supovi na kvarnerskim otocima gnijezde na morskim liticama, pa prvi letovi mladim supovima predstavljaju izazov i znaju završiti padom u more. Ako ih lokalno stanovništvo na vrijeme uoči, spašava ih i dovozi u Oporavilište u Belom.

„Od 2016. godine od kada Javna ustanova Priroda upravlja Oporavilištem, zaprimili smo više od četrdeset bjeloglavih supova na skrb, a pojedine jedinke nakon oporavka još i danas pratimo putem GPS odašiljača. Dan kad ih vraćamo prirodi, poseban je svima koji smo uključeni u njihovo spašavanje“, rekla je Irena Jurić, ravnateljica Javne ustanove Priroda.

Javna ustanova Priroda i Primorsko-goranska županija u Belom osiguravaju uvjete za skrb o bjeloglavim supovima koje na Cresu nazivaju „orlima“.

„Bjeloglavi sup simbol je otoka Cresa i bogatstva njegove biološke raznolikosti. Kada znamo da su supovi u Hrvatskoj opstali još jedino kod nas na Kvarneru, shvaćamo kolika je odgovornost na nama da ih očuvamo te da se sustavno brinemo o svim biljnim i životinjskim vrstama naše zeleno-plave županije“, istaknuo je Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije.

Kako bi se mladim pticama olakšao pronalazak hrane, JU Priroda upravlja creskim „restoranom za supove“, posebnim hranilištem na kojem se strvinarima poslužuje hrana.

U brizi za bjeloglave supove na Kvarneru aktivno sudjeluje udruga BIOM.

„Danas smo obilježili četiri bjeloglava supa GPS tehnologijom. Uređaji su kupljeni u sklopu provedbe europskog projekta BalkanDetox LIFE. Svi obilježeni supovi ulaze u sustav praćenja kretanja strvinara na Balkanu i doprinijet će uspostavi sustava brze reakcije na otkrivanje eventualnih slučajeva trovanja divljih životinja. U sustavu se već nalazi 40 ptica označenih u Bugarskoj i Grčkoj, a hrvatski supovi će značajno doprinijeti uspješnosti projekta”, kazala je Nera Fabijanić iz Udruge BIOM, koordinatorica projekta za Hrvatsku.

U kvarnerskoj populaciji je stotinjak obitelji supova. Vidjeti ih se može kako jedre nebom nad otocima, Učkom, a ponekad i vinodolskim zaleđem. Vrtložeći se supovi se uzdižu u visine, a potom u posebnoj mrežnoj formaciji češljaju područja na kojima znaju pronaći hranu.

Oglas

Komentiraj

komentari