Program ERASMUS+ za 2019 godinu – poziv za dostavu projektnih prijedloga

Program Erasmus+ najveći je program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Erasmus+ pruža niz mogućnosti za međunarodnu mobilnost pojedinaca, suradnju između različitih organizacija u svrhu razmjene dobre prakse i stvaranja inovacija te podršku reformi politika. Više pojedinosti o programu možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije www.mobilnost.hr.

Ukupan proračun programa Erasmus+ za cijelu Europu za 2019. godinu iznosi 2,73 milijardi eura, od čega je 25,5 milijuna eura alocirano za Republiku Hrvatsku. Prijavni obrasci i ostala tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Stručna potpora potencijalnim prijaviteljima kod pripreme projektnih prijedloga

U svrhu pripreme potencijalnih prijavitelja za Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira regionalne radionice diljem Hrvatske. Fokus radionica je na praktičnim aspektima pripreme projektnih prijedloga te uključuje rad u manjim skupinama. Više pojedinosti o lokacijama održavanja radionica i postupku registracije možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije pruža mogućnost savjetovanja za organizacije koje žele prijaviti projekt u okviru decentraliziranih aktivnosti programa Erasmus+. Povratnu informaciju moguće je dobiti elektroničkom poštom, telefonom ili na sastanku u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

M.Z.

Oglas

Komentiraj

komentari