Vrtim Zdravi Film i PETICA udružuju snage u aktivnostima usmjerenim na stvaranje zdravih navika djece

Projekt Vrtim Zdravi Film, koji već deset godina zajednički provode Nestlé Adriatic i Hrvatski školski sportski savez, udružuje snage s javnozdravstvenim programom PETICA-igrom do zdravlja, Hrvatskoga liječničkog zbora. Zajedno će provesti niz aktivnosti usmjerenih na stvaranje zdravih navika djece i njih više od 18.000 ove godine uključiti u edukaciju. Prema broju obuhvaćane djece, PETICA i Vrtim Zdravi Film zajedno čine najopsežnije programe takve vrste u regiji.

Javnozdravstveni problem pretilosti kod djece prisutan je i u Hrvatskoj. To potvrđuju i statistički podaci za dob od 13 godina koji ukazuju na činjenicu da su podloga svemu lošije životne navike. Tek se 27,5% dječaka i  21,4% djevojčica  u dobi od 13 godina, bavi umjerenom do intenzivnom tjelesnom aktivnošću najmanje 60 minuta tijekom dana, a 29,5% djece ima prekomjernu tjelesnu masu ili pretilost.* Znanstvena su istraživanja potvrdila da su pretila djeca izložena većem riziku od pretilosti i u kasnijoj dobi. Osim toga, imaju i povećan rizik od brojnih kroničnih bolesti, poput dijabetesa tipa 2, srčanožilnih i zloćudnih bolesti.

Cilj ovih projekata je povoljno utjecati na zdravlje djece, kao i cijelih obitelji, promjenom prehrambenih navika i uvođenjem redovite tjelesne aktivnosti.

„Uloga prehrambene industrije je pozitivno utjecati na stvaranje zdravijih prehrambenih navika. Kroz projekt Vrtim Zdravi Film, koji se provodi u hrvatskim osnovnim  školama, uloženo je više  od 4,5 milijuna kuna. Važno je istaknuti da projekt isključuje promociju proizvoda djeci“, izjavila je Koraljka Novina Brkić, nutricionistkinja kompanije Nestlé, dodavši: ,,Udruživanje snaga projekta Vrtim Zdravi Film i PETICE,  ove ćemo godine edukacijom dotaknuti veći broj učenika, s naglaskom na veću interakciju roditelja i djece kod kuće. Ono što je posebno, ove godine uvodimo temu održivosti, brige za okoliš i smanjenja otpada hrane.”

Projekt Vrtim Zdravi Film provodi se na nacionalnoj razini u višim razredima osnovnih škola i obuhvaća teme pravilne prehrane i važnosti redovitog bavljenja tjelesnom aktivnošću. Koristi od edukacije do sada imalo je više od 60.000 učenika i 15.000 roditelja.  PETICA – igrom do zdravlja usmjerena je na učenike nižih razreda osnovnih škola i njihove roditelje, a krajnji je cilj prevencija pretilosti.  U sklopu programa educirano je preko 5000 učenika i njihovih roditelja te je uključeno više od 12 000 dionika. Također, provedeno je više od 3300 različitih predavanja i radionica posvećenih stvaranju zdravijih životnih navika u sklopu školskog kurikuluma u zagrebačkim osnovnim školama.

„Sretni smo što ove godine udružujemo snage s projektom Vrtim Zdravi Film jer iskustva pokazuju da ovakve multisektorske suradnje dugoročno doprinose promjeni ponašanja, u našem slučaju, usvajanju zdravih navika djece. Zajedničkim naporima, snažnije ćemo osvijestiti zajednicu o tome kako suvremeni izazovi mogu utjecati na zdravlje i prehrambene navike djece te ćemo se usmjeriti na provedbu najboljih praksi, koja je moguća sinergijom prehrambene industrije te strukovnih i javnozdravstvenih institucija“, kazala je prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, nutricionistkinja i znanstvena koordinatorica programa PETICA – igrom do zdravlja.

Suradnja počinje provedbom aktivnosti ,,Budi za pet, misli na svoj planet” u sklopu koje, na društvenim mrežama PETICE i Nestlé Facebook stranici, 1. travnja kreće kreativan digitalni natječaj. U sklopu natječaja prikupljat će se

i recepti, a najbolji će biti objavljeni u digitalnoj kuharici. Najkreativniji prema izboru stručnog žirija će biti nagrađeni godišnjim najmom vrta „Gruntek“ sa sadnim materijalom kako bi i nakon kampanje mogli nastaviti sa zdravim životnim navikama.

Oglas

Komentiraj

komentari