Gotovo milijarda kuna iz EU fondova ulaže se u poboljšanje studentskog smještaja

U Republici Hrvatskoj samo 6,69 % studenata živi u studentskim domovima dok je prosjek na razini Europske unije 17%. Godišnje oko 4500 studenata koji  su  podnijeli  zahtjev  za  studentski  smještaj  i ispunili  kriterije, nisu dobili mogućnosti koristiti smještaj  zbog  nedovoljnih  kapaciteta.  Nekoliko  studija  ukazuje  da  samo  59 %  svih studenata upisanih na institucije visokog obrazovanja u Hrvatskoj uspješno završi svoj studij dok 41 % studenata  prekine  studij,  uglavnom  u  ranim  fazama  studiranja i najčešće zbog nedostatka sredstava za studiranje.

Doprinijeti smanjenju troškova studiranja i povećanju pristupa visokom obrazovanju za redovite studente, s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju, jedan je od ciljeva koji Republika Hrvatska nastoji ostvariti uz pomoć europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju od 2014. do 2020.

U tu svrhu raspisan je poziv „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“ ukupne vrijednosti 934 milijuna kuna kroz koji se dodjeljuju bespovratna sredstva za izgradnju nove infrastrukture studentskih domova te za rekonstrukciju i modernizaciju postojeće infrastrukture. Europska unija sufinancira 85% prihvatljivih troškova dok se ostatak sufinanciran nacionalnim sredstvima.

Ulaganje u mlade ljude i u njihovo znanje kroz poboljšanje uvjeta studiranja i studentskog standarda prepoznali smo kao jednu od najvažnijih aktivnosti za izgradnju društva temeljenog na znanju te dugoročan i održiv razvoj naše domovine. Naporno smo radili kako bi u što kraćem roku ocijenili pristigle projektne prijave, potpisali ugovore i započeli s provedbom projekata koji će studentima osigurati bolje uvjete studiranja“ izjavio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.

Do sada su u okviru ovog poziva potpisani ugovori s osam korisnika, a njihova ukupna vrijednost iznosi 987.932.795,28 kuna.

Izvor: MRRFEU

Oglas

Komentiraj

komentari