Hrvatske škole postaju e-Škole uz financijsku podršku EU fondova

Razvoj digitalno zrelih škola koje su spremne iskoristiti potencijal informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju financira se sredstvima EU fondova sa više od milijardu kuna u razdoblju od 2015. do 2022.

U prosincu 2015. i srpnju 2016. potpisani su ugovori za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu pilot projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“ kroz koji će se školama omogućiti korištenje suvremenih tehnologija u nastavi te će se poticati racionalizacija i transparentnost poslovanja kroz informatizaciju poslovnih i administrativnih procesa. Nositelj projekta je CARNet – Hrvatska akademska i istraživačka mreža, s partnerima Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Fakultetom organizacije i informatike u Varaždinu.

Projektom će se 150 škola, od čega 100 osnovnih i 50 srednjih škola (gimnazija i strukovnih), opremiti najmodernijom tehnologijom, a nastavno i nenastavno osoblje educirati za optimalno korištenje dostupne tehnologije i digitalnih sadržaja koji će se razviti unutar projekta. Provedba je razdvojena na dva strateška projekta (A i B), koji se financiraju i provode kroz dva različita operativna programa.

 Projekt A, koji je uglavnom infrastrukturno-uslužni, financiran je iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i služi kako bi se sadržaji, edukacija i podrška koju pruža projekt B optimalno iskoristili kroz korištenje sofisticirane IKT opreme, prilagođene potrebama hrvatskog obrazovnog sustava, kao i kroz pružanje raznorodnih e-usluga, s pomoću kojih će se nastavni, poslovni i administrativni procesi u školama učiniti efikasnijim i transparentnijim.

 Projekt B, kao sadržajno noseći dio projekta e-Škole, financiran je iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i fokusiran je na razvoj okvira (za digitalnu zrelost te za digitalne kompetencije) i strateških dokumenata (prijedlog Strategije digitalne zrelosti) te na edukaciju i podršku nastavnom i nenastavnom osoblju, razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i popratnih aktivnosti.

Ukupna vrijednost pilot projekta e-Škole iznosi 306.853.186 kn, od čega se iz EU fondova sufinancira 193.690.148 kn iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 67.135.059 kn iz Europskog socijalnog fonda, dok je iznos nacionalnog sufinanciranja 46.027.977 kn.

„Uvođenje suvremene tehnologije u škole najbolji je primjer kako „zemlja znanja“ nije samo slogan u Hrvatskoj nego budućnost naše zemlje“, izjavio je ministar regionalnog razvoja i fondova EU Tomislav Tolušić.

Pilot projekt će se provoditi do 28. veljače 2018. godine. Na temelju rezultata pilot projekta, u razdoblju od 2019. do 2022. planira se provesti i veliki projekt putem kojeg će sve škole u Republici Hrvatskoj postati e-Škole.

Izvor: MRRFEU

Oglas

Komentiraj

komentari