Na tržištu rada žene čine većinu nezaposlenih

Neprofitna udruga poduzetnica –WE Croatia održala je u prostorijama Kulturnog informativnog centra Zagreb (KIC) druženje u sklopu koje se govorilo o položaju žena u gospodarstvu. Tematsko događanje pod nazivom „Žene u gospodarstvu – činjenice i izazovi“, okupilo je članice udruge kojima se na tu temu obratila Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova; iznijevši podatke o izazovima na tržištu rada s posebnim osvrtom na žene poduzetnice. U sklopu događanja održano je predavanje na temu „Izgradnja samopouzdanja i psihološki izazovi kod poduzetnica“, o kojima je govorila psihologinja Sanja Šternberg. Prezentirani su pravni savjeti na temu radnog prava i zapošljavanja stranaca u Hrvatskoj, o kojima je govorila Matijana Ćulap, odvjetnica iz odvjetničkog ureda Anić i partneri te je predstavljena jedna od članica udruge, Zrinka Makovac, suvlasnica tvrtke Zrika.

Iz prezentiranih podataka Pravobraniteljice pokazalo se kako na tržištu rada žene čine većinu nezaposlenih, čak 56 posto u ukupnom broju nezaposlenih (136.600 osoba). U usporedbi s godinom ranije, 2016. taj je udio nezaposlenih žena povećan. Također prema podacima ureda pravobraniteljice pokazuje se da su većinu ugovora o radu na određeno potpisale žene, čak 90 posto od svih ugovora na određeno. Također, većina pritužbi koji stižu u ured odnose se na područje rada i zapošljavanja temeljem spola, a čak 40 posto pritužbi odnosi se na spolno uznemiravanje.

Kad govorimo o poduzetnicama, treba naglasiti da je njihov udio u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske svega 30 posto, što je manje od Europskog prosjeka. Od navedenog postotka, 23 posto čine žene vlasnice tvrtki, a 7 posto žene koje su razvile vlastite obrte. Važno je naglasiti da je broj žena poduzetnica u Hrvatskoj porastao za čak 23 posto u posljednjih 15 godina, što pokazuje da je trend rasta spor, ali da interes žena za poduzetništvo postoji, da one mogu, znaju i žele unaprjeđivati svoj život, život svoje obitelji i cijelog društva. Stoga je važno ukloniti prepreke u društvu s kojima se žene susreću prilikom ulaska na tržište rada, a tako i u poduzetničke vode.“, istakla je Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Na događanju se govorilo o podacima koji su prikupljeni EU projektom „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj“, kojeg je provela Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u suradnji s HUP-om i ostalim partnerima gdje se pokazalo da su žene podzastupljene na najvišim pozicijama upravljanja. Žena na pozicijama predsjednika uprave samo je 9 posto, tj. na jednu predsjednicu uprave dolazi 9 predsjednika. U upravnim tijelima i nadzornim odborima pak imamo članove koji imaju samo završenu osnovnu školu dok nemamo niti jednu takvu članicu.

Često se postavlja pitanje treba li uopće poduzetništvo razdvajati na muško i žensko. Odgovor je potvrdan, jer žensko poduzetništvo je osjetljivije i treba mu više podrške da bi se razvijalo. Iako je žensko poduzetništvo opterećeno brojnim preprekama koje muče i muške poduzetnike, poput nelikvidnosti, teškog pristupa financijama, sivoj ekonomiji – ono ima i dodatne specifične prepreke povezane s ženskim specifičnostima kao što su nedovoljna podrška društva u organizaciji obiteljskog života, tradicionalna shvaćanja o ulozi žena, otežan pristup znanjima i vještinama i sl. Upravo zbog sveg navedenog postoje brojne inicijative i programi poticanja ženskog poduzetništva, posebne kreditne linije, posebni projekti koji su usmjereni isključivo na žene poduzetnice.

U sklopu događanja prezentirani su psihološki savjeti kako žene mogu raditi i razvijati vlastito samopouzdanje, kako se mogu i trebaju nositi s nekim izazovnim i teškim situacijama, o čem je detaljnije govorila psihologinja Sanja Šternberg. Pružila je tom prilikom i nekoliko konkretnih savjeta poduzetnicama kako da prevladaju takve trenutke poput zadržavanja vjere u sebe, odlučnosti da se ponekad kaže ne, načina prihvaćanja komplimenata, hrabrosti gledanja drugih u oči do toga da naučimo tražiti što želimo.

Iz domene pravnih savjeta poduzetnice su dobile stručno mišljenje vezano uz proceduru zapošljavanja stranaca u Republici Hrvatskoj, raskid radnog odnosa i dobrog poznavanja radnog prava, što je prezentirala Matijana Ćulap, odvjetnica iz Odvjetničkog društva Anić i partneri.

Na kraju događanja predstavila se jedna od članica udruge, ovaj puta Zrinka Makovac, suvlasnica tvrtke Zrika, koja je tim povodom predstavila tvrtku, profil djelovanja na području marketinškog savjetovanja i odnosa s javnošću (PR). Prezentirala je dugogodišnje i raznovrsno iskustvo s područja komunikacijskog menedžmenta iz različitih segmenata.

Na kraju tribine zaključeno je kako kao društvo moramo raditi na razbijanju spolnih predrasuda i stereotipa, odgajati i obrazovati mlade naraštaje u ozračju spolne ravnopravnosti te na svojim radnim mjestima i u svojoj okolini donositi odluke sukladno načelima jednakosti spolova. Svako demokratsko društvo može napredovati samo ako se oslanja na bogatstvo različitosti, a to uključuje ravnopravno sudjelovanje žena u odlučivanju, razvijanje i unaprjeđenje njihovog potencijala, znanja i vještina na svim razinama, kao i osiguravanje njihove financijske neovisnosti.

 

Oglas

Komentiraj

komentari